Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Library, Archive and Museum Research Journal Dergimiz 29 Ekim 2020 Tarihinde İlk Sayısıyla Yayın Hayatına Hızlıca Giriş Yapmıştır!


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü yayın organı olan Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi (LAMRe-Library, Archive and Museum Research Journal) 29 Ekim 2020 tarihinde çıkan ilk sayısıyla yayın hayatına başladı. 


Editörlüğünü Bilgi ve Belge Yönetimi bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu’nun yaptığı dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde  makale kabul etmekte olan hakemli bir dergidir. https://lamrejournal.org/ adresinde çevrimiçi olarak hizmet veren dergi yılda tek cilt, 3 sayı olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır. 


Kütüphanecilik, Arşivcilik, Müzecilik, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması konuları vb. alanlardaki akademik araştırma, derleme ve saha/uygulama makalelerine yer veren “Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi” ülkemizde kendi alanındaki ilk elektronik dergi olma niteliğine sahip. Dergimizin Üniversitemiz ve bilim camiası için hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.