Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar

Author:

Number of pages:
43-46
Year-Number:
2020-1

Bina, koleksiyon ve hizmet gibi temel bileşenlerinde yaşanan değişimin tarih boyunca devam ettiği kurumlar olan kütüphane, arşiv ve benzeri kültür kurumlarındaki değişim günümüzdeki teknolojik gelişmelerin de hızına bağlı olarak, yüksek bir ivme ile devam etmektedir. Kurumlar, son yıllardaki gelişmelerle koleksiyon odağından hizmet odağına doğru bir yapılanma içine girerken hizmetler de yenilikçi uygulamalarla kolay erişimli ve daha yaygın bir hale gelmiştir. Editörlüğünü Doç.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU’nun üstlendiği eser, kültürel bellek kurumları olarak bilinen kütüphane ve arşivlerdeki yeni hizmet anlayışları ile teknik uygulamalar üzerine bilgiler içermektedir. Eser “Kütüphane Kurumları ve Arşiv Kurumları” ve ‘Bilgi Merkezlerinde Teknik Uygulamalar’" olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Keywords


Changes in libraries, archives and similar information centers, which are institutions where the change in basic components such as buildings, collections and services has continued throughout history, continues with increasing acceleration depending on the speed of technological developments experienced today. While these developments transform the structure in information centers from collection focus to user focus, it also makes services innovative and easy to access. This work, which is edited by Assoc.Prof.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, contains information on new service approaches and the latest technical applications in libraries and archives known as cultural memory institutions. The work consists of three main sections: "Library Institutions and Archive Institutions" and "Technical Applications in Information Centers". 

Keywords

Article Statistics

Number of reads 501
Number of downloads 492

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.