Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi

Author:

Number of pages:
36-46
Year-Number:
2021-2

Covid-19 salgını ile birlikte gelişen iletişim ağının oluşturduğu dezavantajlarından biri yanlış bilgi salgını-infodemidir. İnfodemi salgın sürecinde sağlıklı bilgi akışında zorluklar yaşanmasına yol açmıştır. Bu durum ise medya ve bilgi okuryazarlığının doğru kullanımının ve gerekliliğinin önemini göstermiştir. Yetişkinlerin infodemi farkındalığı ve bilgi okuryazarlığı seviyesi çocukların gelişiminde doğrudan rol oynamaktadır. Çocukların salgın vb. tüm kriz anlarında infodemiyle mücadele etmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Ayrıca bunun bir parçası olmamayı erken yaşlarda öğrenmesi önemli bir toplumsal kazanım olacaktır. UNESCO Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Haftası (UNESCO GMIL)  etkinlikleri pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşmiştir. UNESCO GMIL 2020 yılı teması dezenformasyon, günümüz iletişim, teknoloji ve bilgi ortamındaki risklerdir. UNESCO GMIL 2020 Haftası nezdinde etkinliklere başvuru ve katılım çağrısında bulunulmuştur. Kütüp-Anne Platformu tarafından yürütülen Bilgi Kaşifleri Projesi etkinlikleri ve atölye çalışmaları GMIL 2020 Haftası’nda yer almaktadır. Proje kapsamında çocuklara analiz eden, sorgulayıcı, ilkeli, açık fikirli bir duruş ve bakış kazandırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada salgın sürecinde gündeme gelen infodemi ve sosyal yaşama yansıması GMIL 2020 etkinlikleri kapsamında ele alınarak incelenmiştir.

Keywords


One of the disadvantages of the communication network that developed with the Covid-19 pandenmic is the information epidemic-infodemic. Infodemic has led to difficulties in exact information flow during the pandemic process. This situation showed the importance of the correct use and necessity of media and information literacy. The adults' awareness of infodemic and information literacy level play a direct role in children's development. Children must learn to deal with infodemic in all crisis moments. UNESCO Global Media and Information Literacy Week (UNESCO GMIL) events took place online due to the pandemic. The theme of UNESCO GMIL 2020 is disinformation, risks in today's communication, technology and information environment. The Bilgi Kaşifleri Project’s activities and workshops carried out by the Kütüp-Anne Platform take place in GMIL 2020 Week. Within the scope of the project, it was aimed to give children an analytical, questioning, principled, open-minded stance and perspective. In this study, infodemic and its reflection on social life during the pandemic process were examined within the scope of GMIL 2020 activities.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 536
Number of downloads 1,598

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.