Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Waldo Zamanı’na Bilgi Teknolojileri ve Dijital Etik Açısından Bakmak

Author:

Number of pages:
24-35
Year-Number:
2021-3

Toplumsal sorunları çözme aracı olarak siyaset, tüm vatandaşların refahını ve geleceğini koruma ve geliştirme sorumluluğu taşır. Bu sorumluluğun temel ilkelerinden biri de gelecek kuşakların iyiliği ve refahını dikkate alarak davranmak olan etik ile siyaseti birbirine bağlamaktadır. Bugün hayatımızın her alanını etkileyen dijital teknolojiler bu iki alanı da etkilemiş ve yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Eğlencenin siyaset dahil her şeyin üst dili haline geldiği günümüz bilgi ve iletişim çağında, insanların dijital teknolojileri nasıl kullandıkları önemli bir konu durumuna gelmiştir. Buradaki ‘nasıl sorusu’ insanların amaçları kadar niyetlerini de kapsar. Çünkü dijital teknolojilerin kötü niyetli ve kasıtlı kullanımı kadar; umursamaz, ciddiyetsiz ve etik olmayan kullanımı da bireysel ya da toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Günümüzde etkiye açık alanlardan biri de siyasal iletişimdir. Dijital teknolojilerin giderek daha fazla ağırlık kazandığı siyasal iletişim faaliyetlerinde etik konusunda tartışmalar devam etmektedir. Bilgi teknolojileri, siyaset ve etik arasındaki ilişkilere odaklanan bu çalışmada sosyal medya sayesinde ünlü olan bir animasyon karakterin aday olduğu seçim sürecini anlatan ‘Black Mirror dizisinin Waldo Zamanı’ adlı bölümü incelenmektedir. Bölüm, temel olarak etik dışı bireysel eylemlerin toplumsal sonuçlarına dikkati çekmektedir.

Keywords


As a tool to solve social problems, politics carries the responsibility of protecting and improving the well-being and future of all citizens. This connects politics and ethics which is one of the basic principles is to act in consideration of the welfare of future generations. Today, digital technologies that affect all areas of our lives have affected both of these areas and brought new problems. In today’s information and communication age, where entertainment has become metalanguage of everything including politics, how people use digital technologies is an important issue. The how question here encompasses people’s intentions as well as their purposes. Because the careless, frivolous and unethical use of digital technologies can lead to negative consequences at the individual or social level as well as the malicious use. Today, one of the areas accessible is political communication. Discussions continue on the ethics in political communication activities where digital technologies are increasingly dominant. In this study which focuses on the relations between information technology, politics and ethics, the episode named The Waldo Moment of the Black Mirror television series, which tells about the by-election process of an animated character who became famous thanks to social media, has been examined. The episode mainly draws attention to the social consequences of unethical individual actions.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 421
Number of downloads 1,747

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.