Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Endüstri 4.0 Yetkinlikleri Bağlamında Bilgi Okuryazarlığı: Gıda Sektörü Örneği [GÖRÜŞ MAKALESİ]

Author:

Number of pages:
60-69
Year-Number:
2022-4

ÖZ

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Fenerbahçe Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümü öncülüğünde, sektörde çalışan Gıda Mühendisleri ve Ar-Ge personeli için  bilimsel veriye erişim ve akademik bilimsel çıktı üretimi konularında bilgi okuryazarlığı semineri düzenlenmiş ve üniversite kütüphanelerinin konuya katkısı örnek olayla anlatılmıştır. Gıda bilimine ait akademik içeriğin hızlı değişimi ve güncel veriye etkin erişim zorunluluğu göz önüne alınarak düzenlenen ve iki saat süren eğitim programı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Program; bilimsel yayıncılık, akademik veri tabanları, açık erişim veri tabanları, atıf indeksleri, bilimsel yayın yazım yöntemleri, bilimsel yayıncılık etik kuralları, kaynakça gösterme yöntemleri konularını içerecek şekilde organize edilmiştir. Eğitime, sektör çalışanlarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora dereceli çalışanlar ve öğrenciler  de katılım sağlamıştır. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin sonunda genel katılımı tespit, memnuniyeti ve gelecek eğitim planlamalarını belirlemek için anket çalışması yapılmıştır. Makalede, seminerin düzenlenme amacını açıklamak için öncelikle gıda sektöründe yaşanan Ar-Ge çalışmalarındaki bilimsel üretkenlik, yenilikçi fikir üretimi,  yetkin personel sorunlarının neler olduğu konusunda akademik veritabanlarında literatür taraması yapılmış ve  sektörel düzeyde sürekli eğitimin, yenilikçi fikirlerin gelişmesinde üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinilerek, endüstri 4.0 yetkinlikleri arasında kabul edilen bilgi okuryazarlığının sektörel bir uygulaması anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords


ABSTRACT

Under the leadership of Chamber of Food Engineers İstanbul Branch, Fenerbahçe University Library and Nutrition & Dietetics Department, an information literacy seminer was organized for Food Engineers and R&D personnel working in the sector to motivate usage of scientific data and increase academic scientific output production. The contribution of university libraries to the subject is explained with a case study. The training program, which is organized considering the rapid change of academic content of food science and the neccessity of effective access to current data, includes the subjects of scientific publishing, academic databases, open access databases, citation indexes, scientific publication writing methods, scientific publishing ethical rules, bibliography methods. Attendies of training are undergraduate, master and doctorate students and sector employees who have graduate, master and doctorate degrees. Program is organized online and takes 2 hours. Also, a survey was conducted to determine participation and future training plans. While explaining the purpose of the seminar, article was tried to explain the lack scientific outputs,innovative enterprise and insufficiency of personnel competences  in R&D,  in food sector. For this aim, some academic literature is searched.  As a solution to these problems, article is emphasizing the importance of university-industry cooperation, a sectoral application of information literacy, which is accepted as one of the industy 4.0 competencies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 502
Number of downloads 529

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.