Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Bilimsel Danışma Kurulu


Bilimsel Danışma Kurulu / Scientific Board of Advisory

 

Prof. Dr. Bilgin AYDIN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan ATILGAN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Engin BERBER, Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Fatih RUKANCI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ANAMERİÇ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza KANDUR, Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Sedat SEVER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit KONYA, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ALTAY, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Bahattin YALÇINKAYA, Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. Burcu Umut ZAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Ekrem TAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Elif ŞEŞEN, Niğde ÖmerHalisDemir Üniversitesi 

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Huriye ÇOLAKLAR, Bartın Üniversitesi 

Doç. Dr. Hüseyin DEMİR, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Kenan YILDIZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Milena DOBREVA, McPherson UCL Qatar University Library and Information Studies

Doç. Dr. Mustafa BAYTER, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Doç. Dr. Nevzat ÖZEL, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Semanur ÖZTEMİZ, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Şahika EROĞLU, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Wawta TECHATAWAEWAN, Srinakharinwirot University Information Studies Program Faculty of Humanities

Doç. Dr. Yenal ÜNAL, Bartın Üniversitesi

Doç Dr. Zeynep DERE, İzmir Ödemiş Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl MÜNGEN, Ostim Teknik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Berrin KÜÇÜKCAN, 29 Mayıs Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren KARADENİZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma Bilgin TAŞDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Timur DEMİR, Gaziantep Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Neslihan ER-KOÇOĞLU, Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Demet IŞIK, Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Erdinç ALACA, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Bahadır DEMİR, Ankara Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Okan KOÇ, Balıkesir Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Orhan ALAV, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Dr. Ahmet Erman ARAL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Dr. Ayşe Füruzan CAMAN, İzmir Resim ve Heykel Müzesi

Dr. Banu AYGÜN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Dr. İbrahim Ethem KOÇAK, Gaziantep Üniversitesi

Dr. İbrahim Taşdemir, Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Önder İPEK, Hitit Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Dr. Tuna YILDIZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Dr. Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

 

 

 

Not: Bilim Kurulu listesi alfabetik biçimde sıralanmıştır.

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.