Bilimsel Danışma Kurulu / Scientific Board of Advisory


Bilimsel Danışma Kurulu / Scientific Board of Advisory

 

Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphane, Arşiv, Bilgi Merkezleri) Uzmanlık Alanı / Information and Document Management (Library, Archive, Information Centers) Area of Expertise

Prof. Dr. Bilgin AYDIN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan ATILGAN, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih RUKANCI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ANAMERİÇ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza KANDUR, Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Ümit KONYA, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu Umut ZAN, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Milena DOBREVA, McPherson UCL Qatar University Library and Information Studies 

Doç. Dr. Wawta TECHATAWAEWAN, Srinakharinwirot University Information Studies Program Faculty of Humanities

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Akram NAJABATİ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu 

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem TAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma Bilgin TAŞDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Semanur ÖZTEMİZ, Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Öğr, Üyesi Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Neslihan ER-KOÇOĞLU, Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Şahika EROĞLU, Hacettepe Üniversitesi 

 

 

Müzecilik Uzmanlık Alanı / Speciality Area Of Museology

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Doç Dr. Zeynep DERE, İzmir Ödemiş Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ceren KARADENİZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Timur DEMİR, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Ahmet Erman ARAL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Dr. Ayşe Füruzan CAMAN, İzmir Resim ve Heykel Müzesi

Dr. Banu AYGÜN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Dr. Önder İPEK, Hitit Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Dr. Tuna YILDIZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Dr. Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Hakan Melih AYGÜN, Müzeciler Derneği Başkanı

 

Diğer Uzmanlık Alanları / Other Areas Of Expertise

Prof. Dr. Sedat SEVER, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin DEMİR, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Yenel ÜNAL, Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem KOÇAK, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nesibe YALÇIN, Bartın Üniversitesi

 

Not: Bilim Kurulu listesi alfabetik biçimde sıralanmıştır.

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.