Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Bilimsel Danışma Kurulu


Bilimsel Danışma Kurulu / Scientific Board of Advisory

Prof. Dr. Asiye Kakirman Yıldız, Marmara Universitesi 

Prof. Dr. Bilgin AYDIN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarın ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü

Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Engin BERBER, Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Fatih RUKANCI, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan ANAMERİÇ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza KANDUR, Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali AKKAYA, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Saime Özlem GÖKKURT DEMİRTEL, Izmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Sedat SEVER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit KONYA, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ALTAY, Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Bahattin YALÇINKAYA, Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. Burcu Umut ZAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Ekrem TAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Elif ŞEŞEN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Huriye ÇOLAKLAR, Bartın Üniversitesi 

Doç. Dr. Kenan YILDIZ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Milena DOBREVA, McPherson UCL Qatar University Library and Information Studies

Doç. Dr. Mustafa BAYTER, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Doç. Dr. Nevzat ÖZEL, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Semanur ÖZTEMİZ, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Şahika EROĞLU, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Tolga ÇAKMAK, Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Wawta TECHATAWAEWAN, Srinakharinwirot University Information Studies Program Faculty of Humanities

Doç. Dr. Yenal ÜNAL, Bartın Üniversitesi

Doç Dr. Zeynep DERE, İzmir Ödemiş Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl MÜNGEN, Ostim Teknik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Berrin KÜÇÜKCAN, 29 Mayıs Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren KARADENİZ, Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esma Fatıma Bilgin TAŞDEMİR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat TÜMAY, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Önder İPEK, Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Timur DEMİR, Gaziantep Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuna YILDIZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Safiye BAKİ NALCIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Bahadır DEMİR, Ankara Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Muhammet DAMAR, Dokuz Eylül Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Orhan ALAV, Süleyman Demirel Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Demet IŞIK, Ankara Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. Erdinç ALACA, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Arş. Gör. Dr. İbrahim Ethem KOÇAK, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Dr. Ayşe Füruzan CAMAN, İzmir Resim ve Heykel Müzesi

Dr. Banu AYGÜN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Dr. Fatma Sezin DOĞRUER, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Dr. İbrahim Taşdemir, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Not: Bilim Kurulu listesi alfabetik biçimde sıralanmıştır.

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.