Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Dergi Hakkında


Dergi Genel 

- Library, Archive and Museum Research Journal (LAMRe), 2020 yılından itibaren yayin yapan uluslararasi alan dizinlerinde taranan prestijli bir mesleki dergidir. LAMRe Journal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü resmi yayın organıdır. 

- Dergimiz; online olarak  Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul eden, uluslararası hakemli bir dergidir. 

- Dergimiz; yılda tek cilt, 3 sayı olarak elektronik ortamda (Şubat, Haziran, Ekim) yayımlanır. Ayrıca ek/özel sayı, konuya özel şeklinde de yayımlanabilir.

- Library, Archive and Museum Research Journal'de;

* Kütüphanecilik,

* Arşivcilik,

* Müzecilik,

* Kütüphane Yönetimi,

* Bilgi Yönetimi,

* Belge Yönetimi ve İşletimi,

* Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması,

* Belgesel Mirasın Korunması

*İşletme, Yönetim Organizasyon vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme ve saha/uygulama makalelerine yer verilir.

 

Derginin Amacı

Library, Archive and Museum Research Journal'ın amacı; Türkiye ve Dünyada ‘Kütüphane, Arşiv, Müze ve Kültürel Miras vb.’ ile ilgili alanlarda ortaya koyulan yayınlar ve ilişkili diğer bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir. Dergi bu amaçla hareket ederek hem uygulama hem de teorik olarak ortaya konulan ulusal ve uluslararası çalışmaları bünyesinde barındırmayı hedeflemektedir.

 

Derginin Kapsamı

Kütüphane, Arşiv, Müzecilik, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme, olgu sunumu  ve uygulama makalelerine yer verilir. Uygulama bölümlerindeki ankete ve çeşitli uygulama çalışmalarına dayalı çalışmalar, ulusal ve/veya uluslararası alan dizinlerinde taranabilecek duruma uygun formatta makaleleri içerir.

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.