Dergi Hakkında


Dergi Genel 

- Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi (LAMRe-Library, Archive and Museum Research Journal), 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. LAMRe Journal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü yayın organıdır. https://bilgibelge.medeniyet.edu.tr/

- Dergimiz online olarak  Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.

- Dergimiz, yılda tek cilt, 3 sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Ayrıca ek/özel sayı, konuya özel veya kongre bildirilerinden sayı şeklinde yayımlanabilir.

- Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi (LAMRe-Library, Archive and Museum Research Journal);

* Kütüphanecilik,

* Arşivcilik,

* Müzecilik,

* Kütüphane Yönetimi,

* Bilgi Yönetimi,

* Belge Yönetimi ve İşletimi,

* Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması,

* Belgesel Mirasın Korunması konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme ve saha/uygulama makalelerine yer verilir.

 

Derginin Amacı

Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi’nin amacı; Türkiye ve Dünyada ‘Kütüphane, Arşiv, Müze ve Kültürel Miras’ ile ilgili alanlarda ortaya koyulan yayınlar ve ilişkili diğer bilim dallarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir. Dergi bu amaçla hareket ederek hem uygulama hem de teorik olarak ortaya konulan ulusal ve uluslararası çalışmaları bünyesinde barındırmayı hedeflemektedir.

 

Derginin Kapsamı

Kütüphane, Arşiv, Müzecilik, Bilimsel ve Kültürel Belleğin Korunması, Belgesel Mirasın Korunması, Kütüphane Yönetimi, Bilgi Yönetimi, Belge Yönetimi ve İşletimi konuları vb. alanlarındaki akademik araştırma, derleme, olgu sunumu  ve uygulama makalelerine yer verilir. Uygulama bölümlerindeki ankete ve çeşitli uygulama çalışmalarına dayalı çalışmalar, ulusal ve/veya uluslararası alan dizinlerinde taranabilecek duruma uygun formatta makaleleri içerir.

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.