Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Library, Archive and Museum Research Journal

Editor: Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR
Publication Place: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Year-Number: 2021-1
Baş Yazı | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Recep IŞIK -Demet IŞIK -Özlem GÖKKURT DEMİRTEL Koha Açık Kaynak Kodlu Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Türkiye'de Kullanımı, 1-20
Koha Open Source Integrated Library Automation System and Its Use in Turkey
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48005
Abstract | Full text

32x32

Engin BERBER İzmir Vilayet Yıllıklarında İzmir Milli Kütüphanesi , 21-35
Izmir National Library in İzmir Province Yearbooks
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48354
Abstract | Full text

32x32

Deniz ÇİT -Merve YAVUZDEMİR COVID-19 Salgınının Medya ve Bilgi Okuryazarlığı İzdüşümü: İnfodemi, 36-46
Media and Information Literacy Projection of the COVID-19 Outbreak: Infodemic
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.49087
Abstract | Full text

32x32

Yasin ŞEŞEN Analysis Of Journal Evaluation Criteria: A Model Study, 47-56
Dergi Değerlendirme Kriterlerinin Analizi: Bir Model Çalışması
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.48367
Abstract | Full text

32x32

Hülya ÇELİK ŞEŞEN Bilgi Merkezlerinde Kriz ve Risk Yönetimi [Kitap Tanıtımı], 57-58
Crisis and Risk Management in Information Centers [Book Launch]
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Sinem Ayşe GÜLMEZ SAYDAM -Aydanur ÇELİKKOL Tıp Bilgi Kaynakları ve Yönetimi: Sağlık Kuruluşlarında Verilen Kütüphane Hizmetleri [Görüşler], 59-62
Medical Information Resources and Management: Library Services Provided in Health Care Organizations [Opinions]
DOI :
Abstract | Full text


Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.