Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Library, Archive and Museum Research Journal

Editor: Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Assistant Editor: Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇOLAKLAR
Publication Place: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Year-Number: 2020-1
Baş Yazı | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Akram NEJABATİ Süleymaniye Cami’nin Tamamlanması Münasebetiyle Şah Tahmasb’ın, Sultan Süleyman’a Gönderdiği Tehniyet Mektubu (1558 Yılı), 1-16
Letter of Distress Sent by Shah Tahmasb to Sultan Suleiman on the Occasion of the Completion of the Suleymaniye Mosque (1558 Year)
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46526
Abstract | Full text

32x32

Hülya ÇELİK ŞEŞEN Bilgi Bilimine Zararları Açısından Telif Haklarının İhlali ve Vergi Kaçakçılığı Suçları, 17-26
Violation of Copyright Rules and Tax Evasion Harming to Information Science
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46315
Abstract | Full text

32x32

Kaan GÜRBÜZ Yatırım Projelerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Sürecinde Katılımcılığın Kültürel Mirasın Korunmasında Etkilerinin İncelenmesi, 27-40
Examination of the Effects of Participation in the Environmental Impact Assessment (EIA) Process of Investment Projects on the Protection of Cultural Heritage
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/lamre.46113
Abstract | Full text

32x32

Yağmur TORUN Mesleğe Adım Atma Sürecim: Kendine Sor Bakalım Ne Durumdasın?, 41-42
My Process of Stepping into the Profession: Ask Yourself, Let's See What is The Situation?
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Selçuk AYDIN Kütüphane ve Arşiv Kurumlarındaki Uygulamalarda Yenilikçi Yaklaşımlar, 43-46
Innovative Approaches in Applications in Library and Archive Institutions
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Hasan Basri SELÇUK Bilgi ve Belge Yönetiminde YORDAM’ın Rolü, 47-48
YORDAM's Role in Information and Document Management
DOI :
Abstract | Full text

32x32

Ahmet Anıl MÜNGEN Büyüyen Akademik Veri İçin Keşif Araçları: Piri Keşif, 49-53
Discovery Tools For Growing Academic Data: Piri Keşif
DOI :
Abstract | Full text


Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.