Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Kütüphane Şehri Projesi Kapsamında Ankara Okuma Kültürü Altyapısının Değerlendirilmesi [Görüşler]

Author:

Number of pages:
79-90
Year-Number:
2021-3

Covid-19 salgını; bilgi erişim sürecinde temel erişim kurumları olan kütüphaneler ve bilgi merkezlerinin sürekli şekilde kullanımını olumsuz etkilediği gibi; aynı zamanda çocukların kütüphaneleri kullanım oranlarının da azalmasına neden olmuştur. Kütüphane bünyesindeki materyallerinden doğrudan yararlanamayan çocuklara farklı alternatifler oluşturmak ve onların okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ‘Kütüp-Anne Platformu tarafından Kütüphane Şehri Projesi’ üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu proje ile, aynı şehirde yaşayan çocuklara çeşitli kitaplar gönderilerek çocukların kendi kütüphanelerini kurabilmeleri için onlara bir şans verilmiştir. Projenin hedefleri arasında yer alan ‘Okuma Kültürü Altyapısı Çalışması’ ile; Ankara ili bünyesinde yer alan kütüphane ve kitabevlerinin bir harita üzerinde gösterilebilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ‘Ankara Okuma Kültürü Altyapısı’ hakkında genel bilgiler verilerek, çalışmanın hazırlanma süreci, nasıl sonuçlandığı, bu konudaki öneriler ve değerlendirmeler ele alınmıştır. 

Keywords


Covid-19 outbreak; as it negatively affects the continuous use of libraries and information centers which are the main access institutions in the information access process; at the same time, it caused a decrease in the rate of children's use of libraries. Studies were carried out on the 'Library City Project by the Library-Mother Platform' in order to create different alternatives for children who cannot directly benefit from the materials in the library and to spread their reading culture. With this project, various books were sent to children living in the same city, giving them a chance to establish their own library. With the 'Reading Culture Infrastructure Study', which is among the objectives of the project, it is aimed to show the libraries and bookstores within the city of Ankara on a map. Within the scope of this study, general information about the 'Ankara Reading Culture Infrastructure' was given and the preparation process of the study, how it was concluded, suggestions and evaluations on this subject were discussed.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 404
Number of downloads 1,668

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.