Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Yapay Zeka Kütüphanelerin Geleceğini İyi Yönde Etkilemekte Midir?[Görüşler]

Author:

Number of pages:
91-96
Year-Number:
2021-3

Geçmişten günümüze birçok farklı metot ve türde bilgi üretilmektedir. Maddi olmayan ve soyut bir kavram olarak nitelendirilen bilgi, kurumsal işleyişin vazgeçilmez bir parçası olarak yönetilmeye ve muhafaza edilmeye muhtaç bir durumdadır. Bu noktada ise kütüphane ve arşivlerin rolü yadsınamaz ölçüde önem arz etmektedir.

Teknolojinin hayatımıza girmesi ve her geçen gün gelişmesi hasebiyle bilgi merkezlerinin bilgi/belgeleri yönetme biçimi de değişmiştir. Eskiden bilgi merkezlerinin koleksiyonlarının fiziksel büyüklüğü önemli iken şimdilerde “duvarsız kütüphane” olarak adlandırılan zamandan ve mekândan bağımsız kurumlar rağbet görmeye başlamıştır. Kurumlar ise bu doğrultuda derme geliştirme işi yürütmektedirler.

Değişmemize, dönüşmemize hatta alışkanlıklarımızdan dahi vazgeçmemize neden olan teknolojik gelişmelerin, hayatımızda olumlu-olumsuz birçok etkisi vardır. Bu konuya kütüphaneler ve kütüphaneciler bazında bakacak olursak; teknolojik gelişmeler ve beraberinde adeta hayatımıza sızan robotik sistemler/yapay zekâ, kütüphanelerde iş/işlemlerin kolaylıkla ve sistematik bir biçimde yürütülebilmesine; zamandan, yerden ve emekten tasarruf edilmesine olanak tanırken öte yandan kütüphanecilerde aranan altyapı ve yetkinlikleri değiştirmiş durumdadır. Eskiden kitapların muhafızı olan kütüphanecilerde şimdilerde aranan ilk yetkinlik teknolojik altyapı, dil becerisi ve güncel teknolojik bilgi. Hal böyle iken kütüphanecilerin “yapay zekâ iş imkânlarımızı elimizden alacak mı?” sorusunu sormaları da kaçınılmaz bir durum olmakta.

Kuşkusuz ki kütüphane ve arşiv kurumlarında veri analizi, veri görselleştirme, veri madenciliği ve robotik sistemler/yapay zekâ kavramlarının önemi büyüktür. Bu çalışmada, bu kavramların kütüphaneleri, kütüphanecileri/Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerini ne ölçüde etkilediği/etkileyeceği incelenecek ve değişen kütüphaneci/Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri yetkinliklerinin üzerinde durulacaktır.

 

Keywords


Keywords

Article Statistics

Number of reads 404
Number of downloads 1,630

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.