Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Retrospektif bir Çalışma: 1980-2020 Yılları Arasında Müze Mimarisi Literatürünün Bibliyometrik Analizi

Author:

Number of pages:
27-43
Year-Number:
2022-4

Müzeler, sosyokültürel, estetik, ekonomik ve eğitsel işlevleriyle toplumun hizmetinde olan, eserleri sergileyen, koruyan ve araştıran yapı veya komplekslerdir. Bu çalışma, 1980-2020 yılları arasında Web of Science Core Collection'daki indekslerde uygulanan, müze mimarisi literatürü hakkında istatistiksel ve bütüncül bilgi sağlayan ilk bibliyometrik analizdir. Bilim insanlarını müze mimarisi konusunda daha ileri çalışmalar yapmaya teşvik etmesi amaçlanmaktadır. Analiz, mimarlık, sanat, beşeri bilimler multidisipliner, eğitim, eğitim araştırmaları ve sosyal bilimler disiplinlerinin araştırmanın ana alanları olduğu 28 ülkeden 200 yazar tarafından yazılmış 135 yayını kapsamaktadır. Analiz yapılırken VOSviewer adlı bibliyometrik analiz aracı kullanılmıştır. ABD, 18 belge ile en fazla yayına sahip ülke olarak 'müze mimarisi' konusunda dünya yayınlarının yüzde 13.33'ünü üretmiştir. Literatürde en çok kullanılan anahtar kelimeler 'müze', 'mimari' ve 'sanat'tır.

Keywords


Museums are buildings or complexes that exhibit, protect and investigate the artifacts in the service of community by their sociocultural, aesthetic, economic and educational functions. This study was the first bibliometric analysis that ensures statistical and holistic information on museum architecture literature, which was applied on indexes in Web of Science Core Collection between 1980 and 2020. It is aimed to encourage scholars to carry out further studies on museum architecture. The analysis comprehends 135 publications written by 200 authors from 28 countries, where architecture, art, humanities multidisciplinary, education, educational research and social sciences interdisciplinary are the main fields of the research. A bibliometric analysis tool called VOSviewer was used while analyzing. USA produced 13.33 % of the world’s publications on ‘museum architecture’, which is the first country with the highest number of publications with 18 documents. The most used keywords in the literature are ‘museum’, ‘architecture’ and ‘art’.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 524
Number of downloads 607

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.