Library, Archive and Museum Research Journal

ISSN:2718-0832

Bir Erasmus Öğrenci Hareketliliği Deneyimi: Coimbra Üniversitesi Kütüphanesi

Author:

Number of pages:
70-80
Year-Number:
2022-4

Bu çalışmanın amacı, Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında Ekim 2021 tarihinde geldiğimiz Portekiz’in Coimbra şehrinde bulununan, Dünya’nın ve Avrupa’nın en eski üniversitelerinden biri olan Coimbra Üniversitesi kütüphanesine giderek siz değerli okuyuculara deneyimlerimizi aktarmaktır. Bu bağlamda bu çalışmada Coimbra Üniversitesi tarihi, Joanina Kütüphanesi (eski kütüphane binasının adı) ve Genel Kütüphane (yeni kütüphane binasının adı) hakkında çeşitli bilgiler verilmekte ve yapılan gözlemlerin sonuçları ele alınmaktadır. Her yıl yüzlerce insanın Coimbra Üniversitesi’ni ziyaret etmektedir. Joanina kütüphanesi günümüze kadar korunarak gelmesi ve halen titizlikle korunuyor olması kitaplara ve bilgiye gösterilen saygının en belirgin özelliğidir. Bu tarihi yapının, aynı zamanda eğitim kurumunun, geçmişten günümüze kültürünü, ideolojini ve vizyonunu yansıttığını söyleyebiliriz. Bu mirası korumaya devam ederken günümüz şartlarına ve günümüz kütüphane yapılarına genel kütüphane ile uyum göstermektedirler. Bu genel kütüphanede öğrenciler ders çalışabilmekte, kitaplara ulaşabilmekte ve bilgisayarlar aracılığı ile bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Anlatmaya çalıştığımız bu güzel ve tarihi kütüphanelerin ziyaret edilmesi değerli okuyuculara tavsiye edilir.

Keywords


The aim of this study is to go to the library of Coimbra University, one of the oldest universities in the world and in Europe, located in the city of Coimbra Portugal, where we visited in October 2021 as part of the Erasmus learning mobility, to convey our experience to you, our valuable readers. In this context, various information is going to be given about the history of the University of Coimbra, the Joanina Library (name of old library building) and the General Library (name of new library building), and following, the results of our personal observation will be summarized. Every year hundreds of people visit the University of Coimbra. An example of the most prominent feature of the respect shown to the books and knowledge is that the Joanina library has survived until the present day and is still meticulously protected. We can say that this historical structure also reflects the culture, ideology and vision of an higher education institution from past to present. While this heritage is still being protected, they are compatible with today's conditions and today's library structures with the general library. In this general library, students can study, access books and easily access information via computers. As a conclusive part of this summary, the readers are recommended to visit these beautiful and historical libraries that are described.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 507
Number of downloads 492

Share

Library, Archive and Museum Research Journal
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.